Energia rytmu natury

„Strażacy to bardzo bliska mi grupa. Chcę dbać o ich bezpieczeństwo!”

Strażacy ochotnicy to „największa armia” każdej gminy. To oni z narażeniem życia, zupełnie bezinteresownie śpieszą z pomocą drugiemu człowiekowi. Ich pełna pasji służba wymaga jednak stałej troski o ich wyposażenie jak i sam stan sprzętu, którym niosą pomoc.

 – Sprawy bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego są mi bliskie, ponieważ od kilkunastu lat pełnię funkcję koordynatora takiego zespołu przy Starostwie Powiatowym w Gorlicach – mówi Maria Gubała kandydat na Wójta Gminy Gorlice. – Doskonale zdaje sobie sprawę jak ważną grupą są strażacy ochotnicy. W dzisiejszych czasach druhowie wyjeżdżają już nie tylko do pożarów ale przede wszystkim miejscowych zagrożeń takich jak chociażby powódź, wypadki drogowe, skażenia środowiska itp. Strażacy angażują się także w życie lokalnych społeczności, czego przykładem są m.in. tradycyjne warty przy Grobie Pańskim.

– Jako wójt Gminy Gorlice zatroszczę się o wyposażenie oraz stan sprzętu, na którym pracują druhowie – dodaje kandydatka. – Jest wiele programów, z których można pozyskać środki na remonty i termomodernizację remiz, samochody bojowe czy certyfikowaną odzież. To tylko przykłady, jednak sprawny sprzęt w jednostkach OSP to gwarancja bezpieczeństwa samych ochotników, na których powrót z akcji czekają całe rodziny. Wyposażenie jednostek w odpowiedni i niezawodny sprzęt to zapewnienie profesjonalnej i szybko udzielonej pomocy.

Maria Gubała to kandydatka na Wójta Gminy Gorlice. Posiada wyższe wykształcenie, jest mężatką oraz matką dwójki dorosłych już dzieci. Od wielu lat druhowie strażacy powiatu gorlickiego mogą spotkać ją podczas różnych wydarzeń strażackich, m.in. zawodów sportowo-pożarniczych, turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jak również Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie. Obecnie pracuje w Starostwie Powiatowym w Gorlicach na stanowisku Koordynatora Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika Starosty ds. Informacji Niejawnych. Jej hasło wyborcze to: „Energiczna, pracowita, doświadczona”.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość.