Postawili na doświadczenie! Jadwiga Wójtowicz silnym głosem Ziemi Gorlickiej w Małopolsce!

Za nami wybory samorządowe do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Największym poparciem cieszyli się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, którzy zdobyli 53,85% wszystkich głosów. Mieszkańcy Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Ziemi Gorlickiej postawili na doświadczenie! Zaufanie blisko 27 tysięcy wyborców uzyskała Jadwiga Wójtowicz, co daje jej 8. pozycję w Sejmiku spośród radnych jej komitetu. 

Jadwiga Wójtowicz, rodowita gorliczanka, została jedną z reprezentantek okręgu szóstego w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jej długoletnie zaangażowanie w działalność społeczną, począwszy od roli Radnej Miasta Gorlice, następnie Radnej Powiatowej, aż po funkcję Radnej Sejmiku WM, stanowi fundament dla kolejnych działań na jeszcze szerszą skalę. Jej priorytetem jest wsparcie lokalnej społeczności, zarówno z Sądecczyzny, jak i Ziemi Gorlickiej. Jadwiga Wójtowicz wyłoniła się jako znaczący głos, który przez nadchodzące pięć lat będzie wspierał inicjatywy podejmowane na tych terenach. Zdobycie mandatu radnej i zajęcie 8. pozycji w Małopolsce, uzyskując zaufanie i poparcie prawie 27 tysięcy osób, stanowi solidną podstawę do kontynuacji pracy na rzecz rozwoju całego regionu, szczególnie Ziemi Gorlickiej i Sądecczyzny.

Mieszkańcy ponownie postawili na doświadczenie! Jadwiga Wójtowicz przez lata zaangażowana była w pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne i rozrywkowe, a przede wszystkim tych, które pielęgnowały wielowiekowe tradycje. Jako Radna wielokrotnie składała interpelacje, które dziś mają swoje odzwierciedlenie w działaniach jakie zostały wykonane na Ziemi Gorlickiej i Sądeckiej.

Jej zaangażowanie odegrało kluczową rolę w przywróceniu połączenia kolejowego z Jasłem. Ponadto Jadwiga Wójtowicz konsekwentnie promowała kulturę fizyczną, starając się zapewnić powstanie wielu boisk sportowych przy szkołach podstawowych. Jej działania przyczyniły się również do poprawy bezpieczeństwa w regionie poprzez znaczne wsparcie oraz aktywne zaangażowanie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Sukcesywnie zabiegała o środki finansowe na wyposażenie, modernizację remiz oraz zakup nowych wozów bojowych. Jej wysiłki przyniosły konkretne korzyści dla lokalnej społeczności.

Dzięki systematycznej pracy na rzecz społeczności oraz wieloletniemu doświadczeniu w Radzie Miasta, Powiatu i Sejmiku Małopolskim, Jadwiga Wójtowicz zyskała zaufanie 26 483 osób z okręgu 6, co stanowi ponad 12% wszystkich głosów w tym terenie. Głosy oddawali na nią nie tylko mieszkańcy Ziemi Gorlickiej, ale także  powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i Miasta Nowy Sącz. Najlepszy wynik, przekraczający 30% wszystkich głosów, osiągnęła w Powiecie Gorlickim. Poparcie dla Jadwigi Wójtowicz w poszczególnych gminach oscyluje między 30% a 40%.

Ziemia Gorlicka może czuć się dumna, gdyż osiągnięty przez Jadwigę Wójtowicz wynik, dający jej 8. pozycję w całej Małopolsce, jest godny uznania. To dowód na silne poparcie i zaufanie społeczności w naszym regionie.

Zawsze aktywna i blisko ludzi, Jadwiga Wójtowicz angażuje się w wszelkie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe na terenie naszego regionu. Zawsze gotowa do udzielenia pomocy i podejmowania nowych wyzwań, dbając o to, aby nasze małe ojczyzny stawały się jeszcze lepszymi miejscami do życia.

Warto podkreślić, że mimo niepowodzeń w wyborach parlamentarnych i braku uzyskania większości w Sejmie i Senacie, partia Prawo i Sprawiedliwość nadal utrzymuje swoją dominującą pozycję w naszym regionie. Dowodem na to są wyniki wyborów samorządowych, gdzie PiS zdobył ponad połowę głosów, a w całym województwie samodzielnie.

Blisko 27 tysięczne poparcie Jadwigi Wójtowicz to silny głos Ziemi Gorlickiej i Grybowskiej w Sejmiku Województwa Małopolskiego.