Gorlice: zmiany i nowi funkcjonariusze w Komendzie Powiatowej Policji

Ostatnie dni 2017 roku przyniosły zmiany w strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach oraz wzmocnienie jej sił o trzech nowych funkcjonariuszy.

Jak podaje serwis Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 28 grudnia 2017 roku małopolski garnizon Policji wzmocnił się o 75 nowych funkcjonariuszy. Najwięcej z nich trafi do Krakowa a dokładniej do Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. Pozostali zasilą szeregi komend powiatowych i komisariatów regionie województwa małopolskiego. Do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach trafi trzech nowych policjantów. W sąsiedztwie powiatu gorlickiego, z ostatniego przyjęcia w 2017 roku skorzystały również komendy m.in. z Tarnowa (10 nowych funkcjonariuszy) oraz w Nowy Sączu (6 nowych policjantów).

Oprócz nowych etatów przydzielonych Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach od 1 stycznia 2018 roku następują zmiany w strukturze komendy, pojawiają się nowo-powstałe komórki: Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego. Komórki powstały w miejscu Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Rozkazy personalne policjantom, którzy obejmą stanowiska w nowo-powstałych wydziałach wręczył Komendant Powiatowy Policji podczas uroczystej zbiórki w dniu 29 grudnia 2017 roku.

Jak czytamy na stronie gorlice.policja.gov.pl: – Potrzeba dokonania zmiany organizacyjnej wynikała przede wszystkim z konieczności zapewnienia wysokiego poziomu nadzoru służbowego oraz usprawnienia koordynacji zadań wykonywanych przez policjantów ruchu drogowego. Zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach Wydziałem Prewencji kierował będzie podkom. Mariusz Piotrowski, który obecnie zajmuje stanowisko zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Jego zastępcą zostanie asp. szt. Wojciech Myszkowski. Na czele Wydziału Ruchu Drogowego stanie kom. Daniel Myśliwy, obecny Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

źródło: KWP w Krakowie / KPP w Gorlicach
fot. KPP w Gorlicach