Jak prawnik może nam pomóc w uzyskaniu odszkodowania za wypadek?

Wypadek może spotkać każdego z nas. Niestety nie wszyscy poszkodowani zdają sobie sprawę z możliwości uzyskania odszkodowania za poniesione obrażenia i straty. Bolesne urazy, poważny stan psychiczny czy długotrwały pobyt w szpitalu często uniemożliwiają osobiste ubieganie się o należną rekompensatę.

W takim przypadku dobrze jest skorzystać z pomocy prawnika, specjalizującego się dochodzeniu prawa do odszkodowań.

Dlaczego warto skorzystać z usług prawnika po wypadku?

Współpraca ze specjalistą z zakresu odszkodowań powypadkowych będzie szczególnie wskazana w momencie, gdy samodzielnie nie jesteśmy w stanie dochodzić należnej nam rekompensaty. Wiele osób obawia się żądać wypłaty, nie znając stosownych przepisów i zakresu przysługujących im uprawnień. Profesjonalny prawnik dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, aby skutecznie poprowadzić sprawę przed ubezpieczycielem, zarówno państwowym, jak i prywatnym.

Pomoże on przeanalizować zaistniałą sytuację i zgromadzić wszelkie dokumenty, niezbędne w procesie odszkodowawczym. Posiadając aktualną wiedzę dokładnie obliczy, jaki rodzaj świadczeń, oraz jaka wysokość wypłaty należy się osobie poszkodowanej. Często ofiary wypadków nie zdają sobie sprawy, że oprócz podstawowego odszkodowania mogą odzyskać także koszty rehabilitacji, dojazdów do lekarza, lub otrzymać kwotę znacznie wyższą, niż ta zaproponowana przez ubezpieczyciela.

Podczas całego postępowania prawnik bądź kancelaria adwokacka kompleksowo przygotuje wniosek i załączniki, skrupulatnie pilnując przestrzegania ustawowych terminów. Sprecyzuje na kim ciąży obowiązek wypłaty, oraz skąd można uzyskać ewentualną rekompensatę w momencie, gdy jego klient nie posiadał ubezpieczenia. Pełnomocnik reprezentując nas przed zakładem ubezpieczeniowym, przeprowadzi skuteczne negocjacje, oraz pomoże zgromadzić dodatkowe dokumenty i zaświadczenia, które mogą być pomocne w trakcie ustalania prawa do wypłaty odszkodowania.

Adwokat posiadający niezbędne uprawnienia będzie mógł także reprezentować swojego klienta w sądzie pierwszej i drugiej instancji. Będzie on odpowiedzialny za składanie wymaganych pism, odpowiadanie na zarzuty i kontrolę przebiegu postępowania, o którym na bieżąco będzie informował reprezentowaną osobę.

Kancelaria prawnicza zajmująca się uzyskiwaniem odszkodowań, może pomóc w skutecznym wywalczeniu należnej rekompensaty od ZUSu, prywatnej firmy ubezpieczeniowej czy szpitala. Współpraca z tego typu specjalistami znacząco ograniczy stres, oraz nakłady czasu i sił, przeznaczone na przebycie procesu powypadkowego.

fot. ilustracyjne (archiwum własne)