OSP Pagorzyna świętowała 50-lecie istnienia

Wielu zacnych gości przybyło w zeszłą sobotę (15 lipca br.) do Pagorzyny gdzie zorganizowany został jubileusz 50-lecia istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości jednostka OSP Pagorzyna otrzymała sztandar a wielu jej druhów zostało odznaczonych medalami.

Świętowanie rozpoczęła Msza Św. odprawiana w Kościele Parafialnym w Pagorzynie. Tuż po niej, przy akompaniamencie orkiestry dętej z Osobnicy, uczestnicy udali się na plac przy Szkole Podstawowej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości złożony został Członkowi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP a zarazem Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Edwardowi Siarce.

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Członek Prezydium ZG ZOSP RP a zarazem Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie dh Edward Siarka, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Paweł Śliwa, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Krakowie a zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba, Członek ZOW ZOSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek, Członek Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP w Krakowie dh Eugeniusz Stukus, Starosta Gorlicki Karol Górski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach mł. bryg. Bohdan Białoń, samorządowcy Gminy Lipinki na czele z wójtem Czesławem Rakoczym.

– Małopolska jest niezwykła – mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa. – Cieszymy się darami przebogatej przyrody, ale oprócz tego piękna zewnętrznego, przyrodniczego i szczególnej historii, mamy coś zupełnie wyjątkowego – pięknych ludzi. Ich piękno polega na niezwykłej aktywności. To jest absolutnie wyjątkowe. W innych regionach Polski takiej aktywności obywatelskiej, jak u nas, nie ma. Wśród różnych form zaangażowania tą szczególną są ochotnicze straże pożarne i to nie tylko ze względu na działania w obszarze bezpieczeństwa, ale także na niezwykle ważną funkcję kulturową. Druhowie są uczestnikami właściwie wszystkich wydarzeń na terenie swojej miejscowości, swojej gminy. Za tę przestrzeń kulturową, którą wypełniacie, dzięki której tworzycie prawdziwą społeczność ludzi związanych ze sobą więzami tradycji wydarzeń, bardzo serdecznie dziękuję. Wasza służba jest bezcenna dla rozwoju naszej społeczności lokalnej – zaznaczył przedstawiciel samorządu regionalnego.

Podczas apelu zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia: Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano dh Tadeusza Jurusika oraz Bogdana Czeluśniaka Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano dh Józefa Knapik, dh Jana Oleszkowicza, dh Jana Skałbę, dh Jerzego Karp, dh Piotra Mikę, dh Waldemara Malinowskiego, dh Jana Ślusarz oraz dh Regina Mosoń Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano dh Krzysztofa Kozioła, dh Zdzisława Krygowskiego, dh Pawła Rokitowskiego, dh Wacława Knapik, dh Bogdana Opałkę, dh Krzysztofa Deda, dh Małgorzatę Mika oraz dh Dariusza Jodłowskiego Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski odznaczony został dh Czesław Rakoczy Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski odznaczono dh Krzysztofa Kozioła oraz dh Józefa Walczyka Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni dh Stanisław Knapik, dh Jan Pietryka, dh Krzysztof Jakieła, dh Aleksander Szary, dh Józef Walczyk Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni dh Małgorzata Mika, dh Józef Cionek, dh Bogdan Czeluśniak, dh Regina Mosoń, dh Waldemar Malinowski, dh Sławomir Wilczek Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej uhonorowano dh Juliana Krygowskiego, dh Zdzisława Krygowskiego, dh Jana Skałbę, dh Czesława Niemiec, dh Franciszka Dybaś Odznaką Strażak Wzorowy uhonorowano dh Kamila Krygowskiego, dh Konrada Świątek, dh Wojciecha Krygowskiego, dh Rafała Piróg.

Na zakończenie apelu Prezes OSP Pagorzyna dh Krzysztof Kozioł złożył przybyłym podziękowania oraz przekazał jubileuszowe upominki. Wydarzenie miało swoją kontynuację w niedzielę, kiedy to odbył się festyn.

Biografia osób odznaczonych Krzyżami Małopolski:

Czesław Rakoczy – od 1995 r. jest Wójtem Gminy Lipinki oraz honorowym prezesem zarządu oddziału gminnego OSP w Lipinkach. Gmina Lipinki w okresie pracy wójta zaczęła się rozwijać, szczególnie w dziedzinie rozwoju infrastruktury, dróg gminnych, ochrony środowiska, oświaty i kanalizacji. Od 1999 r. pełni funkcję przewodniczącego zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Jako przewodniczący zrealizował wiele zadań o znaczeniu publicznym, m.in. powstały nowe budynki szkół w Lipinkach oraz w Rozdzielu, sale gimnastyczne przy szkołach w Krygu, Wójtowej, Lipinkach. Jednym z największych sukcesów wójta było przeprowadzenie szeregu udanych inwestycji z zakresu kanalizacji. Obecnie Gmina Lipinki posiada dwie oczyszczalnie ścieków, 100 km sieci kanalizacyjnej oraz 75 przydomowych oczyszczalni. Znaczącym sukcesem był otwarcie przez gminę Publicznego Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie. Za swoje osiągnięcia został odznaczony m.in.: Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Zasłużony dla Pożarnictwa”.

Krzysztof Kozioł – od 20 lat jest członkiem OSP Pagorzyna (od dwóch kadencji pełni funkcję prezesa), jest także członkiem zarządu oddziału gminnego OSP RP w Lipnikach oraz zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Gorlicach. Od 2006 r. jest radnym Gminy Lipinki, obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady. W latach 2006-2009 był głównym organizatorem festynów strażackich w Pagorzynie. Dużym sukcesem jego działalności było otwarcie w 2011 r. Publicznego Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie – placówki świadczącej nieodpłatnie usługi z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej. W latach 2011-2013 szkolił drużyny miejscowej jednostki OSP do zawodów pożarniczych. Wielokrotnie sponsorował zakup sprzętu dla OSP w Pagorzynie. Uczestniczył w licznych działaniach związanych z gaszeniem pożarów oraz w akcjach powodziowych. Od wielu lat pomaga przy organizacji spotkań członków OSP w Wójtowej. Jest organizatorem Gminnych Konkursów Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, zawodów sportowo-pożarniczych „Manewry Jednostek OSP” oraz wycieczek dla członków OSP. W 2013 r. był inicjatorem zakupu nowego wozu bojowego do akcji gaśniczych. Za działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Posiada również Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Józef Walczyk – wieloletni pracownik górnictwa naftowego, członek OSP, od wielu lat zaangażowany w sprawy społeczne, Radny Samorządu Gminnego. Jest jednym z założycieli piłkarskiego klubu sportowego „Nafta Kryg”. Jako członek OSP wspierał działania przeciwpowodziowe, zaangażował się w sprawę regulacji potoku górskiego. W latach 2012-2105 uczestniczył w sporządzaniu wniosków dla zadań: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Wspierał działania związane z ustanowieniem herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipinki. Od 1998 r. pełni społecznie funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Kryg. Dzięki jego zaangażowaniu powstał budynek oczyszczalni ścieków, a także wykonano łącznie 44 km rurociągów. Również przy jego udziale w 2009 r. został zrealizowany projekt „Odnowa centrum wsi Kryg”. Ma również udział w wybudowaniu w 2010 r. ogólnodostępnego boiska. Aktywnie działa również w stowarzyszeniu górników naftowców-gazowników SITPNiG Gorlice. Ma duży wkład w kultywowanie tradycji naftowej w powiecie gorlickim – w latach 2010-2012 pełnił społecznie funkcje kierownika budowy kilku obiektów w Skansenie Przemysłu Naftowego. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

źródło: własne/ZOP ZOSP Gorlice/UMWM w Krakowie
fot. Łukasz Kieroński