Krzysztof Gładysz powołany na Komendanta Powiatowego PSP

Pod koniec marca Małopolski Komendant Wojewódzki PSP powołał na stanowisko komendanta Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach mł. bryg. Krzysztofa Gładysza, który dotychczas pełnił te obowiązki od 1 lutego 2017 roku.

Uroczysta zbiórka, podczas której komendant wojewódzki st. bryg. Stanisław Nowak wręczył akt powołania nowemu komendantowi odbyła się na sali gimnastycznej Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach. Wydarzeniu towarzyszyła obecność samorządowców oraz zaproszonych gości, m.in.: starosty gorlickiego Karola Górskiego, burmistrza Gorlic Rafała Kukli, prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztofa Kosiby.

Mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Gładysz strażacką służbę rozpoczął w 1994 roku, kiedy to został stażystą w Komendzie Rejonowej PSP w Tarnowie. Od 1997 roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Tarnowie  w wydziale kadr i szkolenia.  W 1998 roku ukończył studia na  Akademii Wychowania Fizycznego  na  kierunku nauczycielskim. Od 1999 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Krakowie zajmując kolejno stanowiska dowódcy zastępu, starszego instruktora, wykładowcy, starszego wykładowcy i kierownika sekcji. Mł. bryg. Krzysztof Gładysz w trakcie pełnienia służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe w niżej wymienionych uczelniach:
– w roku 2001 ukończył  Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie,
– w 2003 ukończył studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwa Budowli” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
– w 2011 ukończył studia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
– w 2015 ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na  Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

W uznaniu zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został wielokrotnie odznaczony i wyróżniony, m. in.: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

źródło i fot. KP PSP w Gorlicach