Kolejki w Wydziałach Komunikacji do rejestracji samochodów! Kierowcy boją się kar

Kary pieniężne dla osób, które nie dokonały rejestracji lub zawiadomienia o zbyciu pojazdu wywołały wzmożony ruch w Wydziałach Komunikacyjnych w całym kraju. Czy niezbędne jest oczekiwanie w długich kolejkach?

Prawdziwy armagedon przeżywał Wydział Komunikacyjny Starostwa Powiatowego w Gorlicach. W gorlickim wydziale komunikacji pod koniec roku stan kolejki do rejestracji bądź przerejestrowania pojazdu wynosił często ponad 70 osób. Dzisiaj jest to ok. 30-40. Czy stanie w bardzo długich kolejach jest koniecznie? Większość osób obawia się kary finansowej, która grozi za niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, bądź rejestracji nowego lub sprowadzonego pojazdu w ciągu 30 dni.

Urzędnicy uspokajają jednak, że zmiany przepisów a co za tym idzie wprowadzone sankcję dotyczą tylko kierowców, którzy zakupili samochód po 1 stycznia 2020 roku. Reszta może spokojnie poczekać z zarejestrowaniem auta, bowiem kierowców, którzy zakupili samochody wcześniej obowiązują poprzednie przepisy!

Jeśli ktoś kupił lub sprzedał samochód w ubiegłym roku może zarejestrować go nieco później – uniknie wtedy długich kolejek i straty czasu.

Kary pieniężne o których mowa w art. 71 ust. 7 i 140 P.r.d będą nakładane w przypadku:

– sprowadzenia po 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania tego pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

– nabycie lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

fot. ilustracyjne (archiwum własne)