Darowizna samochodu – na czym polega?

Darowizna samochodu to opcja, która może okazać się korzystna w przypadku chęci przeniesienia praw własności na inną osobę. Stanowi alternatywę dla klasycznej umowy kupna-sprzedaży – szczególnie dla bliskich sobie osób. Sprawdź, na czym to polega i z jakimi opłatami się wiąże.

Okazuje się, że umowa kupna-sprzedaży wcale nie jest jedynym sposobem na to, aby przenieść własność pojazdu na inną osobę – niekoniecznie spokrewnioną. Coraz większą popularnością cieszy się darowizna pojazdu, która – w zależności od stopnia pokrewieństwa – może wiązać się z nieco innymi formalnościami do dopełnienia.

Darowizna samochodu – co to jest?

Zgodnie z definicją ogólną, darowizna stanowi rodzaj umowy cywilnoprawnej, której celem jest wzbogacenie obdarowanego. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest pojazd, dochodzi do nieodpłatnego przeniesienia praw własności samochodu.

Chociaż darowizna najczęściej kojarzy się z umową zawieraną między najbliższą rodziną, może dotyczyć także osób niespokrewnionych.

Jak sporządzić umowę darowizny?

Najbardziej wiarygodną umową jest dokument sporządzany w obecności notariusza, jednak w przypadku darowizny nie ma tego wymogu. Umowa uznawana jest za ważną, gdy zostaje sporządzona na piśmie – także odręcznie. Istotne jest bowiem jednak to, aby dokument zawierał kilka zapisów. Są to:

  • data i miejsce zawarcia umowy
  • oznaczenie stron ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa
  • dane darczyńcy (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego)
  • dane obdarowanego (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego)
  • dane przedmiotu darowizny (numer VIN, numery rejestracyjne, numer silnika, rok produkcji, marka i model)
  • wartość samochodu
  • data przekazania auta
  • oświadczenie stron o przekazaniu / przyjęciu darowizny
  • podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Warto pamiętać, aby taką umowę przygotować w dwóch identycznych egzemplarzach. Każda ze stron powinna otrzymać swój dokument.

Kiedy zgłosić się do urzędu skarbowego?

Darowiznę samochodu należy zgłosić w urzędzie skarbowym, ale nie jest to jednoznaczne z koniecznością uiszczenia podatku. Tutaj wiele zależy od tego, do jakiej grupy podatkowej należą obie strony umowy.

Darowizna samochodu jest najbardziej korzystna w przypadku osób blisko ze sobą spokrewnionych. Zgodnie z przepisami, obdarowany nie musi uiszczać podatku – niezależnie od tego, jaką wartość ma samochód. Ważne jest jednak to, aby darowiznę zgłosić nie później niż 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować koniecznością opłacenia podatku – zgodnie z tym, ile wynosi nadwyżka od kwoty wolnej (tj. 9637 zł).

A co z pozostałymi osobami? Będą one musiały uregulować podatek, którego wysokość uzależniona jest od wysokości nadwyżki wyliczanej w oparciu o kwotę wolną. Więcej na temat kosztów można dowiedzieć się z artykułu dostępnego pod adresem https://rankomat.pl/samochod/darowizna-samochodu.

Co się dzieje z OC w przypadku darowizny auta?

Samochód przekazywany w ramach darowizny z reguły ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Dlatego nowy właściciel może z niego korzystać, ale wcześniej trzeba poinformować ubezpieczyciela o zaistniałym fakcie.

Warto jednak mieć świadomość, że osoba obdarowana może również wypowiedzieć umowę OC i wykupić polisę we własnym zakresie. Taka opcja bywa bardzo korzystna – szczególnie, jeśli nowy właściciel ma na swoim koncie wiele zniżek. Umowę trzeba wypowiedzieć na piśmie – można dokonać tego w dowolnym terminie, jednak należy liczyć się z tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwróci pełnej kwoty.

Zmiana ubezpieczyciela będzie korzystna wyłącznie wtedy, gdy nowy właściciel znajdzie naprawdę atrakcyjną ofertę. W dotarciu do niej pomoże serwis porównywarkowy. Przykładowo Rankomat to porównywarka ubezpieczeń OC/AC i agent w jednym! Dzięki temu szybko znajdziesz odpowiednią polisę i dopełnisz formalności – a to wszystko bez konieczności wychodzenia z domu.

Darowizna samochodu to wygodna forma przekazania auta innej osobie, dzięki której można sporo zyskać. Jeśli do tego wybierzesz najtańsze ubezpieczenie OC, zaoszczędzisz jeszcze więcej.

Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/