Powiatowy Dzień Strażaka, były odznaczenia i awanse!

Mszą Świętą o godzinie 12.00 rozpoczął się powiatowy Dzień Strażaka zorganizowany przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach, Oddział Powiatowy ZOSP RP oraz Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów RP. Dalsza część uroczystego apelu miała już miejsce na placu przy Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach.

Eucharystię w kościele pw. MB Nieustającej Pomocy w Gliniku-Gorlicach odprawili: mł. bryg. ks. Władysław Kulig – kapelan małopolskich strażaków, ks. dziekan Stanisław Porębski – kapelan powiatowy oraz ks. proboszcz Marek Urban. Po uroczystym błogosławieństwie zebrani w kościele strażacy oraz zaproszeni goście udali się na plac przy Komendzie gdzie odbył się uroczysty apel. Gotowość jednostki obecnemu na placu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Stanisławowi Nowakowi zgłosił mł. bryg. Andrzej Czeluśniak. Narratorem apelu był mł. bryg. Dariusz Surmacz oficer prasowy jednostki a zarazem zastępca dowódcy JRG Gorlice.

Wśród gości przybyłych na Święto Strażaków byli m.in.: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba, członek Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP dh Kazimierz Sady, Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Eugeniusz Stukus, Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach – dh Tomasz Tarasek oraz dh Bogusław Łukaszyk, członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z Nowego Sącza i Jasła, burmistrzowie i wójtowie miast oraz gmin powiatu gorlickiego, księża kapelani oraz emerytowani strażacy.

– Najważniejszym zadaniem każdego strażaka, zadaniem z którego w głównej mierze rozlicza nas społeczeństwo, jest ratowanie życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia – mówił w swej przemowie do zebranych na placu bryg. Krzysztof Gładysz, komendant powiatowy PSP w Gorlicach. – Nie ma zwolnienia z tego obowiązku, dlatego każdy z nas z chwilą wstąpienia do tej służby musi się liczyć z tym, że zostanie wezwany w dowolnym czasie do wykonywania niełatwych zadań. To co większość społeczeństwa ogląda poprzez bezpieczną barierę szklanego ekranu jest dniem powszednim strażaków. Dziś w dniu naszego święta, przypadającego w roku 25-lecia funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej stajemy z dumą, świadomi dobrze spełnionego obowiązku. Podnosimy głowę z przekonaniem, że zrobiliśmy wszystko co można było zrobić i nie zawahaliśmy się gdy trzeba było podjąć ryzykowną walkę o ludzkie życie. Nigdy nie odwróciliśmy się od potrzebującego ratunku człowieka, choć wielokrotnie stawaliśmy bezradni w sytuacji kiedy na ratunek było już za późno. Dlatego ważne jest by każdy mieszkaniec naszego powiatu był w jakimś sensie strażakiem, uważnie obserwując otaczającą nas rzeczywistość dostrzegał zagrożenia, o których maksymalnie szybko mógłby nas poinformować. Taka postawa zwiększa szansę na ograniczenie skutków a czasem nawet można zapobiec nieszczęściu. W naszym wspólnym interesie jest powszechna troska o bezpieczeństwo. Patrząc z perspektywy dzisiejszego święta, z wielką satysfakcją mogę stwierdzić fakt, że podejmowane przez strażaków działania, charakteryzujące się z roku na rok coraz większym stopniem trudności, są pozytywnie postrzegane przez mieszkańców. Mimo iż wzrasta katalog zdarzeń, do których jest wzywana straż pożarna a wraz z tym zwiększa się zakres obowiązków podejmowanych przez strażaków, nie słabnie społeczne zaufanie do naszej formacji. 

ODZNACZENIA 2017

Postanowieniami z dnia 26 kwietnia 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył niżej wymienionych strażaków:

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
– sekc. Ewa Janek

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
– kpt. Piotr Migacz
– asp. Robert Szychta
– Grzegorz Grądalski
– mł.ogn. Bogusław Łukaszyk
– Wioletta Sarnecka

Minister Spraw Wewnętrznych Postanowieniem Nr 2/OP/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku, nadał niżej wymienionych strażakom:

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
– sztab. Adam Kosiba
– sztab. Tomasz Podgórski

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Nr 284/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku odznaczono Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza: dh Bogusława Kotowicza.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zw. OSP RP Uchwałą Nr 10/2017 z dnia 25 marca 2017 roku wyróżniło niżej wymienionych strażaków:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
– sztab. Łukasz Barzyk
– sztab. Kazimierz Stępień
– dh Ryszard Guzik
– dh Stanisłw Pyzik

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
– kpt. Marcin Barczyk
– mł.ogn. Dariusz Kieroń
– Daniel Maciuszek
– asp. Paweł Szura
– Ewelina Pancerz-Lisowicz

BRĄZOWYM  MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
– sekc. Janusz Pyrcioch
– Adam Kudłaty
– Grzegorz Pawłowski
– Tomasz Szczerba
– Iwona Dybaś
– Halina Gajda-Noga

Małopolski Kapelan Strażaków nadał niżej wymienionemu Powiatowemu Kapelanowi Strażaków:
KRZYŻ KAPELAŃSKI
– księdzu Stanisławowi Porębskiemu

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został: Mirosław Bogusz

Kapituła Medalu Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej Uchwałą Nr 12017 4 maja 2017 roku oraz Uchwałą Nr 1/2016 z dnia 10 marca 2016 roku nadała niżej wymienionym strażakom MEDAL ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA ZIEMI GORLICKIEJ:
– Zbigniew Szurek
– mł. bryg. Dariusz Surmacz
– Karol Górski – starosta gorlicki
– dh Tadeusz Górski
– Jerzy Świerz – Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi nadał niżej wymienionym strażakom ODZNAKĘ ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI:
– Grzegorz Grądalski
– Krzysztof Bobola
– Piotr Ostrowski
– Piotr Orlof
– Marcin Filus

AWANSE 2017

Rozkazem Personalnym Nr 138/KADR/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2017 roku nadał stopień:

BRYGADIERA
– młodszemu brygadierowi Krzysztofowi Gładyszowi

STARSZEGO KAPITANA
– kapitanowi Marcinowi Barczykowi

Rozkazem Personalnym NR 1/2017 z dnia 19 kwietnia 2017  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2017 roku nadał stopień:

ASPIRANTA  SZTABOWEGO
– starszemu aspirantowi Jarosławowi Augustynowi

Rozkazem Personalnym Nr 3/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku oraz Rozkazem Personalnym Nr 4/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2017 roku nadał stopień:

OGNIOMISTRZA
– młodszemu ogniomistrzowi Grzegorzowi Grądalskiemu
– młodszemu ogniomistrzowi Łukaszowi Niziołkowi

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
– starszemu sekcyjnemu Albertowi Apoli
– starszemu sekcyjnemu Piotrowi Drzymale
– starszemu sekcyjnemu Dariuszowi Kieroniowi

SEKCYJNEGO
– starszemu strażakowi Kamilowi Zemankiewiczowi