Komenda PSP w Gorlicach zmodernizuje kotłownię. Zrzuciły się samorządy oraz WFOŚiGW!

W miniony piątek, 18 października br. w gabinecie wicemarszałka Łukasza Smółki odbyło się przekazanie umowy na dofinansowanie modernizacji kotłowni Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach. Wartość zadania to 110 tysięcy złotych. W całości pokryją go środki przekazane przez samorząd województwa Małopolskiego, Gminę Gorlice i Sękową a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W okolicznościowym spotkaniu udział wzięli: marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wraz z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką, Kazimierz Koprowski Prezes WFOŚIGW w Krakowie, Anna Biederman-Zaręba Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚIGW, Maria Gubała, starosta gorlicki, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, st. bryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach i st. kpt. Waldemar Krok Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach.

Województwo Małopolskie zawsze stawia na bezpieczeństwo – powiedział Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego. – W tym roku udało się dofinansować zakup wielu wozów bojowych i sfinansować zadania związane z funkcjonowaniem zawodowych i ochotniczych straży pożarnych na terenie regionu. Konsekwentnie, od kilku lat, w ramach dwóch konkursów – Bezpieczna Małopolska i Małopolskie Remizy – kupujemy najnowszy sprzęt i samochody niezbędne w codziennej pracy strażaków.

Jak podaje Województwo Małopolskie całkowity koszt modernizacji kotłowni to 110 tys. zł, z czego 50 tys. zł przekaże samorząd województwa, 49 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 6 tys. zł gmina Gorlice i 5 tys. zł gmina Sękowa. Środki te pozwolą m.in. na demontaż istniejącej infrastruktury technicznej kotłowni oraz montaż nowoczesnych pieców grzewczych gazowych wraz z infrastrukturą techniczną.

Udzielenie pomocy finansowej Komendzie PSP w Gorlicach było możliwe poprzez przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

źródło i fot.: UMWM