Blisko 8,5mln zł trafi do gorlickiego na poprawę infrastruktury drogowej

27 lipca br. (tj. piątek) w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia promes na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Samorządy z terenu powiatu gorlickiego otrzymały łącznie 8,41 miliona złotych.

Kwota ta pozwoli na realizację 25 zadań na terenie całego powiatu gorlickiego. Ze środków skorzystają: gmina Biecz, gmina Bobowa, gmina Gorlice, gmina Łużna, gmina Sękowa, gmina Uście Gorlickie oraz Powiat Gorlicki. W przypadku każdego z zadań, wysokość uzyskanych środków z budżetu Państwa stanowi około 80% wartości zadania. Samorządy oprócz wkładu własnego (20%) muszą także pokryć koszty, które nie będą kwalifikowane.

Obecna transza promes z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez samorządy Małopolski wyniosła aż 48 530 000 złotych, zaś w całym 2018 roku z budżetu Państwa wydano na ten cel 125 337 770 złotych.

Przyjechałem do Nowego Sącza z dobrą wiadomością dla mieszkańców regionu – mówił na piątkowym spotkaniu wojewoda Piotr Ćwik. – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński kolejny raz w tym roku postanowił przyznać Małopolsce promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jest w tym jakiś paradoks, że chwilę po tym, jak skończyliśmy walkę z żywiołem, rozdajemy promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek wcześniejszych gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Co istotne, ta kolejna transza pozwoli usunąć szkody z lat 2009-2017 – a więc szkody, które już bardzo długo czekały na naprawę. I właśnie to pokazuje, że te promesy, które dziś przekazuję, okazują się swego rodzaju kołami ratunkowymi dla samorządów w takich trudnych sytuacjach, jak walka ze skutkami gwałtownych wezbrań wód.

Na terenie powiatu gorlickiego zostaną wykonane następujące zadania:

1BieczgorlickiRemont drogi gminnej „Łukowice” nr 270020K w miejscowości Rożnowice w km 1+000-1+997
2BieczgorlickiRemont drogi gminnej „Ukraina” nr 270023K w miejscowości Sitnica w km 0+870-1+920,
3BieczgorlickiRemont drogi gminnej „Ruska droga” nr 270033K w miejscowości Libusza w km 1+300-2+540,
4BieczgorlickiRemont drogi gminnej „Zielona Ulica” nr 270009K w miejscowości Binarowa w km 0+960-1+500,
 Biecz  łącznie1 770 000
5BobowagorlickiRemont drogi gminnej Siedliska – Zalesie – Most nr K270152 w miejscowości Siedliska w km 0+665 – 1+200
6BobowagorlickiRemont drogi gminnej Wilczyska – Moroń nr K270208 w miejscowości Wilczyska w km 1+300 – 1+550 i 1+565 – 1+615.
7BobowagorlickiRemont drogi gminnej Jankowa – Równie II nr K270125 w miejscowości Jankowa w km 0+385 – 0+630.
8BobowagorlickiRemont drogi gminnej Brzana – Piekło – Jankowa (Góra) nr K270121 w miejscowości Brzana w km 0+000 – 0+300.
9BobowagorlickiRemont drogi gminnej Stróżna – Podlesie – Polna nr K270201 w miejscowości Stróżna w km 0+000 – 0+300.
 Bobowa  łącznie330 000
10Gorlice gminagorlickiOdbudowa mostu w ciągu drogi gminnej 270640K dz. nr 1548/3 w miejscowości Zagórzany w km 3+810,
11Gorlice gminagorlickiRemont drogi gminnej „Maślana Góra – przekaźnik k/Guzika” nr 270599K na dz. nr 110 w Szymbarku w km 0+000 – 0+550,
12Gorlice gminagorlickiRemont drogi gminnej „k/cmentarza” nr 270513K na dz. nr 350 w Bielance w km 0+200-0+750
13Gorlice gminagorlickiRemont drogi gminnej „Łęgi” nr 270603K na dz. nr 213/1 w Szymbarku w km 0+000 – 0+300
14Gorlice gminagorlickiRemont drogi gminnej „k/Rzepieli” nr 270611K na dz. nr 1661/1 w Szymbarku w km 0+631-0+880
 Gorlice gmina łącznie1 110 000
15ŁużnagorlickiOdbudowa drogi gminnej Mszanka -Stróżówka K-270774 w m.Mszanka km 0+000-0+800
16ŁużnagorlickiOdbudowa drogi gminnej Łużna Podlesie (P.Dynda) K-270764 działki 1440/5, 1440/2 w miejscowości Łużna km 0+000-0+600
17ŁużnagorlickiOdbudowa drogi gminnej Łużna Podlesie Moszczenica w kier. P. Piecucha K-270766 działki 1245, 1247/2, 1244/2, 1236/2, 1246/6, 1235/4, 1234/6, 1234/4, 1229, 1232/2, 1228/6, 1231/2, 1228/4, 1230/4 w miejscowości Łużna km 1+200-1+950
Łużna łącznie530 000
18SękowagorlickiOdbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Sękowa „Ćwierci” (Nr 270997K, nr dz. ewid. 1017/4, 3715/4) w miejscowości Sękowa w km 0+060 w postaci przepustu stalowego typu Tubosider na potoku Męcianka w km 0+080
19SękowagorlickiOdbudowa drogi gminnej Bartne „Świątkowa” (Nr 270944K, nr dz. ewid. 103) w miejscowości Bartne w km 0+000 – 0+500
 Sękowa  łącznie1 040 000
20Uście GorlickiegorlickiRemont drogi gminnej Banica-Izby Nr K270911 w m. Banica, Izby w km. 2+100 – 2+700
21Uście GorlickiegorlickiRemont drogi gminnej Leszczyny-Nowica-Magura Nr K270915 w m. Nowica w km. 6+525 – 7+525
Uście Gorlickiełącznie410 000

 

22Powiat GorlickiOdbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w miejscowości Stróżna w km 4+888
23Powiat GorlickiRemont drogi powiatowej 1489K Sękowa- Rozdziele w miejscowości Sękowa w km 1+430-1+506
24Powiat GorlickiRemont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w miejscowościach Bystra i Bieśnik w km 3+370-3+570, 5+630-6+550, 6+660-6+880 wraz z remontem przepustów w km 5+629, 6+033, 6+320, 6+420
25Powiat GorlickiRemont drogi powiatowej 1495K Uście Gorlickie- Nowica w miejscowości Uście Gorlickie w km 0+003 – 0+200, 2+270-4+280
Powiat Gorlicki łącznie
3 220 000