Elektro-Partner A.S. Janusz Broda

Łosie: narada operacyjna strażaków z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego (TV)

W minioną sobotę, 3 marca 2018 roku w budynku remizy strażackiej OSP Łosie odbyła się coroczna odprawa druhów strażaków oraz strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. W tym roku, strażaków z powiatu gorlickiego zaszczycił swą obecnością mł. bryg. Paweł Sejmej – zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Oprócz przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, na naradzie pojawili się również samorządowcy powiatu gorlickiego na czele ze starostą Karolem Górskim a także Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba.

Naradę roczną strażaków KP PSP w Gorlicach, komendantów gminnych ZOSP RP, prezesów i naczelników OSP z terenu powiatu gorlickiego rozpoczął Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Krzysztof Gładysz.

Podczas odprawy druhowie ochotnicy posiedli szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Szczegółową charakterystykę organizacji Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach oraz charakterystykę pracy komendy referowali kolejno Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Gładysz oraz wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych. Następnie Z-ca Komedanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Paweł Sejmej szczegółowo omówił działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie w roku ubiegłym zwracając także dokładnie uwagę na plany na rok bieżący.

W końcowej części pozostałych zapoznano z tematyką dotyczącą Ochotniczych Straży Pożarnych. Tematykę związaną z zagrożeniami rakotwórczymi dla strażaków, wnioskami po przeprowadzonych inspekcjach gotowości operacyjnej oraz nowymi zasadami ich przeprowadzania, rozliczeniami dotacji z MSWiA, szkoleniami dla druhów ochotników, organizacją VI mistrzostw powiatu gorlickiego w ratownictwie medycznym, regulaminem umundurowania w OSP oraz sprawami bieżącymi w OSP i ZOSP RP referowali kolejno mł. ogn. Bogusław Łukaszyk, st. kpt. Piotr Migacz, mł. bryg. Andrzej Czeluśniak, dh Przemysław Wszołek oraz dh Krzysztof Kosiba.

Organizatorem odprawy była Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach oraz Wójt Gminy Ropa.

fot. Mateusz Książkiewicz