PWSZ oferta edukacyjna

Komenda Powiatowa PSP sprawdza gotowość OSP

Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach regularnie sprawdza gotowość operacyjną jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w obrębie powiatu gorlickiego. Dzisiaj, 28 czerwca br. kontroli gotowości operacyjnej została poddana OSP Szalowa.

Inspekcję gotowości druhów z OSP Szalowa przeprowadzili: mł. bryg. Dariusz Surmacz – zastępca dowódcy JRG Gorlice oraz mł.bryg. Andrzej Czeluśniak – naczelnik wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach.

– Podczas inspekcji gotowości operacyjnej sprawdzane są dokumenty, które powinni posiadać druhowie ochotnicy czyli tzw. wkładka kierowcy, wszystkie badania oraz dokumenty, które świadczą o badaniach sprzętu – tłumaczy mł. bryg. Dariusz Surmacz. – Sprawdzamy także działanie sprzętu, zwłaszcza spalinowego, który znajduje się na samochodzie. Podczas inspekcji liczymy także czas wyjazdu zastępu. Minimalna ilość strażaków do przeprowadzenia inspekcji to trzech druhów, w innym wypadku kontrola kończy się oceną niedostateczną. Pośród ochotników musi być kierowca, dowódca oraz przynajmniej jeden ratownik. Co roku sprawdzamy 15 jednostek z KSRG, a w przypadku jednostek spoza systemu inspekcję przeprowadza się raz na dwa lata.

Trzeba powiedzieć, że takie kontrole mają pozytywny wpływ na działanie jednostek. Przede wszystkim mamy pod kontrolą sprzęt, jakim dane OSP dysponuje. Dodatkowo taki sprzęt figuruje w naszej bazie, więc podczas dysponowania wiemy czym dana jednostka dysponuje. W czasie inspekcji weryfikujemy również wszystkie przeglądy aparatów ODO, wozów bojowych i innych sprzętów, które powinny mieć takie przeglądy. Chodzi nam o bezpieczeństwo druhów podczas akcji. Chcemy również zachęcić strażaków ochotników do dbania o sprzęt, który posiadają a który jest coraz większej wartości. Inspekcje przeprowadzamy bez zapowiedzi. Do końca półrocza pozostało nam jeszcze kilka – kończy zastępca dowódcy JRG Gorlice.

Po każdej z inspekcji strażacy z Komendy Powiatowej PSP, przeprowadzający kontrolę, przygotowują wnioski, które następnie przekazują do wójta danej gminy.